Bạn có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

GIÁ TIỀN HỢP LÝ

Mua Phim 1 Lần, Bảo Hành Trọn Đời

BẤT CHẤP ĐỊA LÝ

Dễ Dàng Mua Phim Dù Bạn Ở Đâu

HỖ TRỢ THÀNH Ý

Cố Gắng Giải Đáp - Cố Gắng Đáp Ứng

Truyền Thuyết Ngu Công Chuyển Núi

0 reviews / Write a review

Phim Trung Quốc : Truyền Thuyết Ngu Công Chuyển Núi

Tên khác : Truyền Thuyết Ngưu Công Chuyển Núi

Tên tiếng Anh : The Foolish Old Man Removed Mountains 2008 王屋山下的传说

Diễn viên chính : Triệu Hằng Huyên, Tạ Lan, Quách Khải Mẫn, Dương Tử, Huỳnh Thánh Y, Thẩm Đan Bình, Trần Khiết, Trương Minh Minh, Bạch Băng, Diêu Cương, Cao Thiên...

Chọn dạng phim*
Audio - Ngôn ngữ*
Thời gian dự kiến nhận phim*

$30.00

Số lượng: 

Phim bộ Trung Quốc : Truyền Thuyết Ngu Công Chuyển Núi

  • Tên khác : Truyền Thuyết Ngưu Công Chuyển Núi
  • Tên tiếng Anh : The Foolish Old Man Removed Mountains 王屋山下的传说
  • Năm : 2008
  • Độ dài : 40 tập
  • Định dạng : 14 DVD5 Retail hoặc MKV 720P / 1080P
  • Ngôn Ngữ : 2 track audio Lồng Tiếng và tiếng Phổ Thông

Diễn viên chính : Triệu Hằng Huyên, Tạ Lan, Quách Khải Mẫn, Dương Tử, Huỳnh Thánh Y, Thẩm Đan Bình, Trần Khiết, Trương Minh Minh, Bạch Băng, Diêu Cương, Cao Thiên... 

Liên lạc và hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.