Bạn có 0 sản phẩm trong giỏ hàng

GIÁ TIỀN HỢP LÝ

Mua Phim 1 Lần, Bảo Hành Trọn Đời

BẤT CHẤP ĐỊA LÝ

Dễ Dàng Mua Phim Dù Bạn Ở Đâu

HỖ TRỢ THÀNH Ý

Cố Gắng Giải Đáp - Cố Gắng Đáp Ứng

Hắc Kim Phong Bạo

0 reviews / Write a review

Phim Hong Kong : Hắc Kim Phong Bạo

Tên khác : Đồng Tiền Đen / Dong Tien Den

Tên tiếng Anh : In The Storm 2022 黑金風暴

Diễn viên chính : Lâm Phong, Huỳnh Hạo Nhiên, Châu Tú Na, Lương Cạnh Vi, Liên Thi Nhã, Lý Xán Sâm, Ngô Đại Dung, Quách Chính Hồng, Mạch Trường Thanh, Lưu Bội Du, Hùng Đại Lâm, Ngô Khải Hoa...

Chọn dạng phim*
Audio - Ngôn ngữ*
Thời gian dự kiến nhận phim*

$20.00

Số lượng: 

Phim bộ : Hắc Kim Phong Bạo

  • Tên khác : Đồng Tiền Đen
  • Tên tiếng Anh : In The Storm 2022 黑金風暴
  • Năm : 2022
  • Độ dài : 30 tập
  • Định dạng : HD 1080P / 4K
  • Ngôn Ngữ : 2 track audio Lồng Tiếng và tiếng Hoa

Diễn viên chính : Lâm Phong, Huỳnh Hạo Nhiên, Châu Tú Na, Lương Cạnh Vi, Liên Thi Nhã, Lý Xán Sâm, Ngô Đại Dung, Quách Chính Hồng, Mạch Trường Thanh, Lưu Bội Du, Hùng Đại Lâm, Ngô Khải Hoa... 

Liên lạc và hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.